EU PROJEKT – NADMETANJE

Tvrtka Gold Partner d.o.o. provodi projekt “Povećanje konkurentnosi tvrtke uvođenjem integralnog Enterprise Resource Planning (ERP) i Business Intelligence (BI) rješenja” koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. kroz poziv „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa”, broj Ugovora RC.2.1.11-0224.   Ukupna   vrijednost projekta   je   1.149.529,41 kn od čega bespovratna sredstva EU iznose 739.560,95 kn. Projekt traje 12 mjeseci, a započeo je s provedbom 13.4.2015. godine. Svrha projekta je povećati konkurentnost tvrtke na domaćem i međunarodnom uslijed cjelokupnog poboljšanja poslovnih procesa uvođenjem IKT sustava ERP i BI.

Više