EU projekt – Povećanje konkurentnosti tvrtke uvođenjem integralnih IKT rješenja Enterprise Resource Planning (ERP) i Business Intelligence (BI)

eu fondovi

 

Uspješno smo proveli EU projekt „Povećanje konkurentnosti tvrtke uvođenjem integralnih IKT rješenja Enterprise Resource Planning (ERP) i Business Intelligence (BI)“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.

 

Gold partner d.o.o. je kao Korisnik bespovratnih sredstava 13.4.2016. godine uspješno završio provedbu EU projekta „Povećanje konkurentnosti tvrtke uvođenjem integralnih IKT rješenja Enterprise Resource Planning (ERP) i Business Intelligence (BI)“. Početna planirana vrijednost projekta procijenjena je na 1.149.529.41 HRK. Postupkom javne nabave ostvarene su određene uštede te je ukupno realizirano 1.057.510,00 HRK. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima u iznosu od xxx.

Provedba projekta trajala je 12 mjeseci te je tom razdoblju razvijeno i implementirano 8 modula IKT rješenja sukladno potrebama naših zaposlenika:

 • Osnovne funkcije ERP sustava – administracija i matični podaci
 • Nabava – modul za podršku poslovnim procesima i upravljanju zalihama
 • Veleprodaja i distribucija – modul za podršku poslovnim procesima u veleprodaji
 • Financije – modul za podršku poslovnim procesima u računovodstvu i financijama
 • Plaće i kadrovska – modul za podršku obračuna plaća i naknada vanjskim suradnicima te evidenciju radnog vremena i godišnjih odmora
 • Proizvodnja – modul za podršku procesima i praćenje proizvodnje
 • Osnovna sredstva – modul za praćenje osnovnih sredstava
 • Otkup sirovina – modul za otkup sirovina

Proces uvođenja IKT rješenja bio je jako zahtjevan radi kompleksnosti samog poslovanja tvrtke i integraciji čak 8 poslovnih modula, ali u sljedećem razdoblju očekujemo višestruke koristi od razvijenog sustava. Predviđamo povećanje učinkovitosti zaposlenika u vidu jednostavnijeg planiranja u svim poslovnim područjima (financije, zalihe, proizvodnja, prodaja), poboljšanje kontrole uvjeta i potreba vezanih uz lanac nabave-proizvodnje-prodaje, olakšanje internih prenošenja robe i distribuciju iste te smanjenje ulaznih troškova kroz poboljšanje internih procesa. Temeljem svega navedenog, lakše ćemo  eliminirati razliku u poslovanju u odnosu na ostale tvrtke s područja EU koje nastupaju na zajedničkom tržištu.

Time će se osigurati daljnji rast i razvoj tvrtke te jačanje konkurentske pozicije na domaćem i globalnom tržištu uz ostvarenje pozitivnog utjecaja na ciljane skupine i krajnje korisnike – kako zaposlenike, tako i klijente.

 

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke uvođenjem integralnih IKT rješenja Enterprise Resource Planning (ERP) i Business Intelligence (BI)

Trajanje: 13. travnja 2015. – 13. travnja 2016.

Planirana vrijednost projekta: 1.149.529,41 KN

Ostvarena vrijednost projekta : 1.057.510,00 HRK

Planirano EU sufinanciranje: 739.560,95 KN

Ostvareno EU sufinanciranje: 687.381,50 HRK

Korisnik: Gold partner d.o.o.

Opći cilj: Povećanje učinkovitosti poslovanja, poboljšanje procesa upravljanja osiguravanjem dostupnosti pravovremenih i pouzdanih informacija, te u konačnici povećano zadovoljstvo kupaca

Kontakt osoba: Mihael Palić, direktor

 

Specifični ciljevi:

 • Povećanje obima proizvodnje
 • Povećanje ukupnog prihoda i dobiti
 • Povećanje zaposlenosti
 • Povećanje kvaliteta proizvoda (odnosa vrijednosti i cijene)
 • Povećanje konkurentnosti
 • Stvaranje prepoznatljivog brenda
 • Širenje tržišta na područje regije i Europske unije – izvoz